Engineering College

A K Garg

Delhi NCR

ABES

Delhi NCR

Aditya Engg.

Andhra / Telangana

Amrita University

Tamil Nadu

ARYA

Rajasthan

Asansol Engg.

West Bengal

Bansal Inst.

Madhya Pradesh

BIT Banglore

Karnataka

BMS

Karnataka

BVP

Maharashtra

CBIT

Andhra / Telangana

CBR

Andhra / Telangana

CEB

Orissa

CEC

Punjab

COE Osmania

Andhra / Telangana

CV Raman

Orissa

DAV

Punjab

Dayanand Sagar

Karnataka

DIATM

West Bengal

DIT Dehradun

Dehradun

Dr BC Roy

West Bengal

DRIEMS

Orissa

DY Patil

Maharashtra

Galgotia

Delhi NCR

GEC Bikaner

Rajasthan

GL Bajaj

Delhi NCR

Global Inst.

Rajasthan

GMRIT

Andhra / Telangana

GNIT

Delhi NCR

Gyan Vihar

Rajasthan

Haldia Inst.

West Bengal

Heritage

West Bengal

Hi-Tech

Delhi NCR

Hindustan

Tamil Nadu

IEM

West Bengal

IES

Madhya Pradesh

Indraprastha

Delhi NCR

IPS Indore

Madhya Pradesh

JECRC

Rajasthan

JNTU

Andhra / Telangana

JP Group

Delhi NCR

K N Modi

Delhi NCR

Kautilya

Rajasthan

KJ Somaiya

Maharashtra

KLU University

Tamil Nadu

LNCT

Madhya Pradesh

Mahendra Inst.

Tamil Nadu

MBM Jodhpur

Rajasthan

MCKV

West Bengal

Medicaps

Madhya Pradesh

Millenium

Madhya Pradesh

MIMIT

Punjab

MIT

Maharashtra

Ms Ramaiah

Karnataka

MVJ

Karnataka

NIET

Delhi NCR

NIST

Orissa

NSIT

West Bengal

OEC

Orissa

Oriental

Madhya Pradesh

PEC

Punjab

PESIT

Karnataka

PICT

Maharashtra

Poornima

Rajasthan

PRIST University

Tamil Nadu

Priyadarshani

Maharashtra

Radharaman

Madhya Pradesh

RGCE

Tamil Nadu

RNSIT

Karnataka

RTU-KOTA

Rajasthan

RV

Karnataka

Sagar Group

Madhya Pradesh

Sastra University

Tamil Nadu

Satyabhama

Tamil Nadu

Silicon

Orissa

Singad

Maharashtra

SJCIT

Karnataka

SKIT

Rajasthan

SMVIT

Karnataka

Sreenidhi

Andhra / Telangana

SRM University

Tamil Nadu

St. Mary's Group

Andhra / Telangana

SVCET

Andhra / Telangana

Symbiosis

Maharashtra

Techno India

West Bengal

THAPAR

Punjab

TIT

Madhya Pradesh

Vasavi

Andhra / Telangana

VIT

Maharashtra

VIT University

Tamil Nadu

YCC

Maharashtra